Wat is Reiki?

Reiki is een eenvoudige en door iedereen te leren methode om te leren omgaan met de energie in en om je heen. Het sluit aan bij de wens om;

  • Je intu├»tie te versterken.
  • Je energie in je lijf en je leven beter te kunnen verdelen.
  • Het positieve gevoel met meer kracht aanwezig te kunnen laten zijn.
  • Kennis over jezelf te vergaren en het contact te verdiepen.
  • Een methode te leren om jezelf meer warmte en aandacht te schenken.
  • Zonder oordeel aanwezig te kunnen zijn bij jezelf.

Reiki bevat geen specifieke denk- of leefwijze maar leert je te voelen en aanwezig te zijn bij ieder deel van jezelf. Middels inwijdingen die je in de Reiki workshop ontvangt krijg je toegang tot deze energie

Het contact met jezelf krijgt een bredere grondslag en je bewustzijn groeit. Dit helpt je “meester” te zijn over je gevoelens. Dit meester zijn over je gevoelens betekent dat je meer en meer zult ervaren dat je keuzes kunt maken in het wel of niet gelukkig zijn.

Na de workshop kun je jezelf energetisch voeden met de Reiki energie, en deze ook door een ander laten stromen.
Natuurlijk werkt deze energie op iedere persoon weer anders in. Dat je krijgt wat je nodig hebt, is iets waarop je kunt vertrouwen. Wat door de een als een emotierijk en verhelderde energie wordt ervaren kan voor een ander alleen een diepe ontspanning brengen. Beide ervaringen zijn echter een even goede basis om met Reiki aan de slag te gaan

Naast het leren gebruiken van de Reiki energie kun je er ook voor kiezen de werking van Reiki door middel van een individuele behandeling te ervaren.