Coaching

De vraag, het probleem de wens waarvoor je komt, gaan we samen helder krijgen. Ik coach je en maak ook het bewustzijn in je lijf wakker. Voelen waar de ruimte zit en voelen waar de stagnatie zit. Erkennen van alles wat er in je voelen is, maakt een mooi begin. Afhankelijk van het probleem kunnen er diverse technieken worden ingezet om te komen tot de optimale therapeutische werkruimte. Hieronder volgt een korte uitleg van de in te zetten technieken.

Focus sessie

Het meditatief scannen van je lichaam en stilstaan en uitspreken wat je lichaam ervaart. Ook het lichaam draagt herinneringen bij zich en heeft je iets te vertellen. Bij traumaverwerking een uitermate werkzaam element maar ook om het gesprek/het probleem te toetsen in het lichaam.

Familie-opstellen

Mogelijk dat jij je probleem herkent als iets wat in je familie van herkomst ook te vinden is. Of dat het juist miskend of onbesproken is en daarom een stagnatie vormt in jou. Door op de stoel begeleid te worden in het voelen van wie jij bent en te voelen wat het doet als jij je familie in je nabijheid visualiseert. Dat klinkt ingewikkeld maar laat zich gemakkelijk leiden, voelen en weten.

Reiki-behandeling

Afhankelijk van wat nodig is vindt de behandeling zittend of liggend plaats. Je houdt gewoon je kleding aan. Behalve een achtergrondmuziekje vindt de Reiki-behandeling in stilte plaats, zodat jij je aandacht volledig naar jezelf kunt laten uitgaan. Mijn handen bevinden zich steeds op of boven je lichaam. Na de Reiki-behandeling wisselen we de wederzijdse ervaringen uit, en komen er vaak praktische tips en ondersteunende oefeningen naar voren. Dit gebeurt in alle rust met warmte en vol aandacht voor wat in jou leeft en gezien wil worden. Daardoor is een Reiki-behandeling een prettige, ontspannende ervaring, met een grote therapeutische waarde.

Praktische informatie

Een individuele sessie duurt ongeveer 1,5 uur.

De kosten voor de eerste sessie bedragen € 50,-. Door het ervaren van 1 sessie heb je helder of dit aanslaat bij je wens. Vervolgafspraken € 80,-